Stručni sadržaji

Datum objave: 27. travanj 2017. godine

U Šibeniku, u hotelskom naselju Solaris od 20.-23. travnja 2017. godine održan je 10. Međunarodni kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Međunarodni naglasak ovome kongresu dali su predavači iz Kanade, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Održano je mnoštvo predavanja i radionica sa stručnom tematikom: intenzivna skrb, anestezija, reanimacija, transfuzija, hitna medicina; te edukacija i kontinuirano stručno usavršavanje medicinskih sestara. Kongresu su prisustvovale i medicinske sestre iz naše bolnice Jasmina Mlinac, bacc.med.techn., Šimun Topolovac, bacc.med.techn. i Branka Špehar, mag.med.techn., iz OHBP-a sa predavanjem "Istraživanje zahtjeva i potreba za objedinjenim hitnim bolničkim prijemom u Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin", te Marica Francetić, ms i Martina Mržljak, bacc.med.techn. iz Jedinice intenzivnog liječenja. Nadam se da će nam stečena znanja i vještine koristiti u budućem radu.

 

Branka Špehar

 kongres

 

Datum objave: 8. lipanj 2016. godine

U Duga Resi je 02.lipnja, 2016.g. održan stručni skup sa temom "Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas" na kojem je  predstavljen priručnik "Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

U prilogu je izvješće sa skupa.

Izvješće sa stručnog skupa Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas

Datum objave: 5. svibanj. 2014 godine

zadar

U prilogu se nalazi izvještaj sa 15.stručni  skup Udruge medicinskih sestara u gastoenterologiji i endoskopiji, u Zadru od 25. - 27.travnja o.g. Na skupu je održan čitav niz predavanja koja su ukazala na veliki doprinos medicinskih sestara u unaprijeđenju kvalitete liječenja pacijenata sa bolestima probavnog sustava.

Prilog: Izvješće sa stručnog skupa

 

 

 Datum objave: 23. travanj. 2013 godine

U prilogu se nalazi izvještaj sa14. međunarodnog kongresa

"Udruge medicinskih sestara i tehničara u gatroenterologiji i

endoskopiji Hrvatske" koji je održan od 19.-21.travnja.2013

godine u Šibeniku.

Prilog: Izvještaj sa stručnog skupa

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de